กำแพงเมืองจีน
 

 

ในประวัติศาสตร์จีน จุดประสงค์ที่ก็คือป้องกันการรุกราน จากชนเผ่าทางตอนเหนือ โดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดย
กษัตริย์องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์ จนสำเร็จในที่สุด กำแพงเมืองจีนถือเป็นงานก่อสร้างที่มหัศจรรย์ที่สุด
แห่งหนึ่งของโลกเท่าที่เคยมีมา


 

 

เกร็คความรู้เกี่ยวกับกำแพงเมืองจีน

1. กำแพงเมืองจีนเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถมองได้เมื่อออกไปนอกโลก

2. กำแพงเมืองจีน ถูกสร้างขึ้นในหลายยุคหลายสมัยกินเวลานับพันปี ยาวหลายพันกิโลเมตร

3. มีนักโทษจากสงครามและทาสกว่า 1 ล้านคนถูกใช้เป็นแรงงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีน ซึ่งเสียชีวิตลงเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อย และความหิวโหย ศพผู้เสียชีวิตถูกฝังอยู่ข้างใต้กำแพงนั่นเอง

4. จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทราบความยาวที่แท้จริงของกำแพงเมืองจีน ในภาษาจีน จะเรียกกำแพงเมืองจีนว่า "กำแพงยาวหมื่นลี้" (หนึ่งลี้มีความยาวประมาณ 1/3 ไมล์) โดยคร่าวๆ กำแพงเมืองจีนมีความยาวประมาณ 4 พันไมล์ หรือ 6,350 กิโลเมตร ทอดผ่านทุ่งหญ้า ทะเลทราย และเทือกเขาสูง ความสูงของกำแพงคือ 7 เมตร และกว้าง 5 เมตร

5. กำแพงเมืองจีนมีหอสังเกตการณ์กว่า 1 หมื่นแห่ง

6. กำแพงเมืองจีนเป็นเส้นทางคมนาคม ในระยะแรก ประโยชน์ของกำแพงเมืองจีนก็คือ มันช่วยให้การคมนาคมและขนส่งในเส้นทางทุรกันดาร เช่นตามเทือกเขาเป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้น

7. สภาพของกำแพงเมืองจีนในขณะนี้ รายงานผลการสำรวจของนักอนุรักษ์เมื่อปี 2004 กล่าวว่า ขณะนี้ กำแพงเมืองจีนที่ยาว 6,350 กิโลเมตร เหลือให้เห็นเพียง 1ใน3 เท่านั้น และกำลังสั้นลงเรื่อยๆ ปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากการขาดการดูแลและอนุรักษ์