หินขัดกับที่

หินขัดทำกับที่ - ความหนาของหินขัดทำกับที่ มีความหนาประมาณ 0.70 - 1.50 ซม. ขึ้นอยู่กับขนาดของเม็ดหินขัด- หินที่ใช้ทำหินขัดกับที่ มีตั้งแต่เบอร์ 1 (เล็กสุด) จนถึง เบอร์ 5 (ใหญ่สุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 มม.)


 


- เมื่อพื้นเทปูนทรายปรับระดับแล้ว วางแนวเส้นแบ่งแนว พีวีซี หรือเส้นทองเหลือง ตามลวดลวยที่ต้องการ

- เส้นแบ่งแนวไม่ควรเกิน 4 ตารางเมตร ระหว่างรอยต่อ

- ต้องรอให้พื้นแห้งสนิท ไม่มีความชื้นเลย ประมาณ 7 วัน

- ให้ผิวปูนรองพื้นแห้งสนิท ซีด ขาว  จึงจะเริ่มลงมือ

- ถ้าเป็นพื้นชั้นล่างที่วางบนดินแล้วไม่มีพลาสติกกันชื้นแล้ว หินขัดจะชื้นมาก หรืออาจจะร่อนในที่สุด

- อัตราส่วนผสมของหินขัดทำกับที่ คือ ปูนซีเมนต์ขาวตราช้าง 1 ถุง (40 กก.) หิน 2 ถุง ใช้งานได้ 4 ตารางเมตร


คุณสมบัติของหินขัดทำกับที่

- หินขัด มีคุณสมบัติทนทานทั้งงานภายในและ ภายนอกอาคาร

- ทั้งงานในร่มและงานกลางแดด

- สามารถออกแบบลวดลาย ได้หลากหลาย สวยงาม

-  มีความเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับตกแต่งทางเดิน พื้นสวนหรือจะเป็นพื้นในบ้านก็ได้