รวมคำถามที่เกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ทำหินขัด
ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก siamwhitecement
 

 
1. ปูนซีเมนต์ขาวมีคุณสมบัติเทียบเท่าปูนซีเมนต์เทา หรือไม่ อะไรดีกว่ากัน ?
 
- ปูนซีเมนต์ขาวช้างเผือก เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 มีคุณสมบัติ เทียบเท่าปูนซีเมนต์เทา ตราช้าง ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก สามารถใช้ในงานโครงสร้างได้เช่นเดียวกัน ส่วนปูนซีเมนต์ขาวตราเสือ เป็นปูนซีเมนต์ผสมที่มีสีขาว มีคุณสมบัติเทียบเคียงได้กับ ปูนซีเ
 
 
2. การทำเทอร์ราซโซ ใช้ปูนซีเมนต์ขาวปริมาณเท่าใด ?
 
- โดยทั่วไปการเทอร์ราซโซพื้นที่ 1 ตร.ม. จะใช้ปูนซีเมนต์ขาวตราช้างเผือก 10 กิโลกรัม ปูนซีเมนต์ตราช้างเผือกมีขนาดบรรจุ ถุงละ 40 กิโลกรัม นั่นคือ จะทำเทอร์ราซโซได้ 4 ตร.ม. ต่อ 1 ถุง

 
3. การใช้หินเกล็ดหลายเบอร์ผสมกัน จะมีการกำหนดอัตราส่วนการผสมไว้หรือไม่ และ ผสมอย่างไร ?
 
- อัตราส่วนของการผสมหินเกล็ดต่างขนาดนั้น ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน เจ้าของโครงการเป็นหลักว่า ต้องการให้เห็นเม็ดหิน มากขนาดไหน หากไม่ต้องการให้เห็นมากก็อาจจะใส่ 1 % แต่หากต้องการใส่เม็ดหินสีขาวสีเดียวกัน แต่ต้องการให้แน่น ก็อาจจะใส่ 3 % ก็จะเห็นเม็ดสี

 
4. การสร้างลวดลายต่าง ๆมีข้อจำกัดเรื่องขนาดของหินเกล็ดด้วยหรือไม่ ?
 
- ในลายเดียวกันสามารถใช้หินเกล็ดได้ทุกขนาด แต่จะนิยมใช้เบอร์เล็ก ในการทำลวดลายมากกว่า เพราะการเข้าซอก เข้ามุมเบอร์เล็ก จะเข้าได้ดีกว่า ดูกลมกลืนกว่า หากใช้เบอร์ใหญ่แล้วเกิดปัญหาว่า ไม่สามารถเข้าตามซอกตามมุมได้ บริเวณนั้น ๆ ก็จะไม่ค่อยมีเม็ดสี คือจะมีแต่น้ำป
 
 
5. ถ้าจะใช้หินเกล็ดเบอร์เล็กมากๆ เช่น เบอร์ 4,4.5 อย่างเดียวโดยไม่ใส่หินเม็ด ใหญ่จะได้หรือไม่ และจะมีผลต่อการ
 
- อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า หินเบอร์เล็กมีการรับแรงได้น้อยกว่าหินเบอร์ใหญ่ แต่ก็สามารถใช้งานกับพื้นที่ทั่วๆ ไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องผสม กับหินเกล็ดเบอร์ใหญ่ เพราะการรับน้ำหนัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นเทอร์ราซโซเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพื้
 
 
6. งานออกแบบเสากลม งานหินขัดสามารถทำได้หรือไม่ ?
 
- หินขัดสามารถออกแบบทำเสากลมได้ โดยฝีมือการฉาบและขัดของช่าง, จะพบสถานที่เสากลมหินขัดมาก ๆ เช่น งานอาคารที่ต้องการ ความมันเงางาม งานโชว์ลวดลายเม็ดหิน

7.  สีของพื้นเทอร์ราซโซ สามารถทำสีให้เข้ม สดใส เหมือนตอนออกแบบได้หรือไม่ ?
 
- การทำงานเทอร์ราซโซ จะมีอัตราส่วนของวัตถุดิบ ที่ค่อนข้างชัดเจนตายตัว ทั้งนี้เพื่อคุณภาพที่ดีของชิ้นงาน ดังนั้นหากต้องการ ให้สีสัน ของงานเข้มมาก ๆ อาจทำได้ยาก เพราะโดยอัตราส่วนจะมีปริมาณของสีอยู่ประมาณ 5% จากวัตถุดิบทั้งหมด ไม่นิยมใช้ปูนซีเมนต์ขาว 50% และสี