กลุ่มผลิตภัณฑ์ ของเฟอร์โร
Product of Ferro
 

1. น้ำยาผสมคอนกรีต   เฟอร์โร์บอนด์ 101

น้ำยาประสานคอนกรีต เพิ่มแรงยึดเกาะสูตรน้ำใช้ผสมกับปูนซิเมนต์
และทรายละเอียดในงานซ่อมแซมผนังปูนฉาบหลุดร่อน, งานประสานพื้น
คอนกรีตเก่าใหม่ และงานฉาบตกแต่งผิวคอนกรีตทั่วไป และงานสลัดดอก
ตามมาตรฐาน ASTM C - 882 Bond Strength Test

2. มอร์ต้าสำหรับงานพื้น
3. วัสดุอุดรอยต่อ
4. วัสดุกันซึม
5. ปูนซ่อมโครงสร้าง
6. วัสดุปกป้องผิวคอนกรีต
7. อีพ็อกซี่ซ่อมคอนกรีต
8. ฉนวนกันความร้อน