เส้น PVC หินขัด
 


1. เส้น PVC. มีหลายชนิดหรือไม่ และชนิดไหนที่สามารถ นำมาใช้ใน งานเทอร์ราซโซ ?
 
- เส้น PVC. ที่มีวางขายจะแบ่งเป็นเส้น PVC ทั่วไป และเส้น PVC ที่ใช้กับงานเทอร์ราซโซ โดยเฉพาะ มีต่างสีต่างขนาดให้เลือก แต่ในบางครั้ง ก็

สามารถนำเส้น PVC ทั่วไปมาใช้กับงาน เทอร์ราซโซ ได้ ข้อดีคือบางและตัดง่ายกว่า จึงผสมกลมกลืนได้ดีกว่า
 

2. กรุณาเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา ระหว่างการใช้เส้นทองเหลืองกับเส้น PVC ว่าแตกต่างกันอย่างไร ?
 
- คุณสมบัติของวัสดุทั้งสองชนิดนี้มีความเท่าเทียมกัน แต่หากเทียบในเรื่องราคา ทองเหลืองจะมีราคาสูงกว่าเล็กน้อย