ข้อดีของหินแกรนิตเมื่อ เทียบกับหินทราย

1. หินแกรนิตใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย กว่าผ่านเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยกว่า    จึงทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หินแกรนิตที่มีลักษณะของสี และลวดลายเหมือนเป็นธรรมชาติ

2. หินแกรนิตมีความแข็งแรงมากกว่าหินธรรมชาติ หรือหินทราย

3. มีการรับแรงกดที่ดีกว่าหินธรรมชาติ สามารถใช้ทำเป็นพื้นจอดรถได้ โดยขณะที่หินทรายทำไม่ได้

4. การผลิตหินแกรนิตสามารถกำหนดเฉดสีได้ จึงทำให้หินแกรนิตมีสีที่กลมกลืนกันมากกว่าหินธรรมชาติ

5. หินแกรนิตมีความหนาแน่นน้อยมากกว่า ความหนาแน่นของหินธรรมชาติ ทำให้น้ำหนักของหินแกรนิตจึงหนักกว่า หินทราย

6. ช่างปูหินแกรนิตได้ง่ายกว่าการปูด้วยหินธรรมชาติ