การรื้อกระเบื้องเก่าออก (เลาะกระเบื้องเก่า) ครับ ต้องทำอย่างไรครับ1. ใช้สิ่วกับค้อน รื้อออกให้หมด ให้ถึงคอนกรีตเดิม เอาปูนที่ติดกระเบื้องเก่าออกให้หมด

2. ให้ใช้ปูนกาวเท่านั้น

3. ปรับระดับใหม่ทั้งหมด ใช้น้ำยาประสานคอนกรีตด้วยก็จะดีมาก

4. การยึดเกาะระหว่างคอนกรีตเก่า กับคอนกรีตใหม่จะดี ไม่หลุดร่อนง่าย

5. กรณีปูทับกระเบื้องเดิม ให้ใช้ปูนกาวเวเบอร์ไทล์เกรส อย่าลืมว่าจะทำให้พื้นหนาเพิ่มกว่าเดิมอีก

6. สำหรับผนังไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความหนาที่เพิ่มขึ้น

7. ควรระวังระดับของพื้นที่หนาขึ้นนะครับ

8. ห้ามปูแบบซาลาเปาเด็ดขาด ให้ใช้ปูนกาวปูแบบเต็มแผ่น


ความหนากรณีปูนทับกระเบื้องเดิม จะหนาขึ้นประมาณ 5 - 8 มม. (ไม่รวมความหนาของกระเบื้อง)